ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮވިޑް19 ތިންވަނަ ރާޅު: މިރޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ!

- 2 months ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

"ވޮއިސް" އަށް އެޗްޕީއޭގެ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ރޭ ބޭއްވުނު ޕޮލިސީ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އޭގެތެރެއިން މިރެއިންފެށިގެން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ރޭގަނޑު 8:3 ގެ ފަހުން ދުއްވުން މަނާކުރުމާއި، ކާފިއުގެ ވަގުތު ރޭގަނޑު 11 އިން 4 އަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭގެ އެންމެ ފަހުން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 215 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 159 މީހަކާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހަކާއި ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 27 މީހެއްގެ އިތުރުން ލިވްއަބޯޑްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކު ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މިދިޔައަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަދަދުތައް އިތުރުވި ފަހަރެެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ 20 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު 278 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެވެ. 

0%

66%

33%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު