ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުނު އެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ 3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުތައް ފިޔަވައި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާ ކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާކަމަށެވެ. މިކަން ކުރާއިރު، ޕާކްތަކާ މައިޒާންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެކަނި ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕާކްތައް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭގެ އެންމެ ފަހުން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 215 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 159 މީހަކާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހަކާއި ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 27 މީހެއްގެ އިތުރުން ލިވްއަބޯޑްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކު ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މިދިޔައަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަދަދުތައް އިތުރުވި ފަހަރެެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ 20 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު 278 ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު