ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

2000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

- 3 weeks ago 5 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ބިލްޑިންގްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެން.ބީ.ސީ.ސީ) އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ދެމެދު، ހުޅުމާލޭގައި 2000 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓު ޑިޒައިންކޮށް، ފައިނޭންސްކޮށް، އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3-ބެޑްރޫމް އަދި 3-ފާޚާނާގެ 1400 ޔުނިޓާއި، 2-ބެޑްރޫމް އަދި 2-ފާޚާނާގެ 600 ޔުނިޓު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ފައިނޭންސިންގެ 85-100% ހަމަޖައްސާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުންނެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ 900 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

އެން.ބީ.ސީ.ސީ އަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 1960 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބްލޫ-ޗިޕް ކުންފުންޏެކެވެ. އެން.ބީ.ސީ.ސީ އަކީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓެންސީ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަދި އީ.ޕީސީ ކޮންޓްރެކްޓިން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަދަމުންދާ ނެޝަނަލް ކޮލެޖް ފޯ ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ސްޓަޑީޒް (އެން.ސީ.ޕީ.އެލް.އީ.އެސް) ގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައިވެސް އެން.ބީ.ސީ.ސީގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

އެން.ބީ.ސީ.ސީ އިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
5 ކޮމެންޓް

ހިތަށްއަރާ ހާ ގޮތެއްނުވާނެ މިފަހަރު ޑައެނަސޯވ ތައްވެސް ދުވާނެ ޖާގަ ލިބޭނެ، ނަމަ ނަމަ ސީލިންގ ގަ ނުޖެހޭވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭތި،

ކޮތަރު ކޮށިހަދާއިރު ބިސް އަޅާނެ ކަމަށްޓަކައި ޖާގައެއް ބާއްވައިގެން ކޮށިހަދާތި، އަދިހަމަ ދަރިފަސްކޮޅު ވެސް ނިދަންވާނެ،

ކޮތަރު ކޮށިހަދާއިރު ބިސް އަޅާނެ ކަމަށްޓަކައި ޖާގައެއް ބާއްވައިގެން ކޮށިހަދާތި، އަދިހަމަ ދަރިފަސްކޮޅު ވެސް ނިދަންވާނެ،

ޙަރަަމް ތިބުނާ އެއްޗެއް ލޮލަށް ފެންނާނެ ނަމަ.

ހަބަރު