ADS BY PIZZA KITCHEN

ޢަބްދުއްރަހީމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރ ޢަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދުރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަކަން އެ ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދުވެސް ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ހީނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އަދުރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނީ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އޮފީސް ދޮރުމައްޗަށް ނުކުންނެވިތަނުންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބުނީ އަދުރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް، އޭނާގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއްވުމެއް ރޫޅާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަދުރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާނެކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މި ދުވަސްވަރު ދަނީ ގިނައަދަދެއްގެ އިހުތިޖާޖްތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މި ހަރަކާތްތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެއްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އަދުރޭ ވ ބަސްނާހާ ދޯ އެކަމް އެއީ މެތުސް ޓީޗަރ

ހަބަރު