ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އައިޔޫއެމްއެސްޔޫ ޤުރްއާާން މުބާރާތް 1442 އިޢުލާނުކޮށްފި!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މުޅި ރާއްޖެއަށް އިޢުލާން ކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ރަމަޟާން މަހުގައެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން ޢުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ކެޓެގަރީތަކަކީ، 10 އަހަރުން ދަށް، 10 އަހަރާއި 18 އަހަރާއި ދެމެދު އަދި 18 އަހަރުން މަތި، މި ތިން ކެޓެގަރީއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ، އަދި މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ މި މުބާރާތުގައި ވީޑިއޯތައް ސަބްމިޓު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ޢުމުރުފުރާއަކަށްވެސް އެ ޢުމުރުފުރާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެކު ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުދީ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރްއާނަށް ލޯބި ޖައްސައި ކީރިތި ޤުރްއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމުގެ މައިދާނުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުމެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު