ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްއެންޔޫއިން ޑރ.ޢިޔާޒް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

- 1 month ago 2

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޒް ޢަބްދުއްލަޠީފް އެމަޤާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

އިއްޔެއިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޑރ.ޢިޔާޒް ސަސްޕެންޑްކުރިކަން އެބޭފުޅާއަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ޑރ.ޢިޔާޒްއާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ޑރ.ޢިޔާޒް ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އެބޭފުޅާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޑރ.ޢިޔާޒްގެ ބައެއް ޓްވީޓްތަކާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫއިން މީގެކުރިންވެސް ވަނީ އެބޭފުޅާއަށް އިންޒާރުދީފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިފަހަކަށް އައިސް ޑރ.ޢިޔާޒް ގެންދަވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއީ ސައްޙަގޮތެއް ނޫންކަމަށް އެބޭފުޅާ ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޑރ.ޢިޔާޒްގެ މީސް މީޑިޔާގައި ކުރައްވާ އެކިއެކި ޕޯސްޓްތަކާ ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު އެބޭފުޅާއަށް ނުރުހުން އަމާޒުކުރެއެވެ.

50%

50%

0%

2 ކޮމެންޓް

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ދީނީ ފަތުވާ ދިނުމާ ދީނީކަންކަން އިލުމުވެރިންގެ އަތްމައްޗަށް ދީފަމިއޮންނަނީ މޮހޮނަށް އޮޑިދޭގޮތައް ދެއްތޯ .

ސަސްޕެންޑްކުރަނޖެހޭ

ހަބަރު