ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްޓީސީސީއަށް ބުރައަކަށްވި މަހާޖައްރާފު އެންމެފަހުން ރަންގަނޑަކަށް؟

- 3 months ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި، އެއް ސަރުކާރަކުން، ކުރީ ސަރުކާރަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ބޭކާރު، ނުވަތަ ދެރަ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް އެކި ވާހަކަތައް ދައްކާއުޅެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. މި ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތައް ވާދަވެރީންނަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުވެސް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްވެސް ކުރިއެވެ.

އޭރު އިދިކޮޅު އަދި މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިސްވެރީންގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވި އެކައްޗަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް، އަދި އޭޝިއާގައިވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު މަހާޖައްރާފެވެ.

މަހާޖައްރާފު ބަނދެފައިވަނީ ނެދަލެންޑްސްގެ އައިއެޗްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ޗައިނާގެ ނަންޓޮން ރެއިންބޯ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޯޓު ޔާޑުގައެވެ. އެމްޓީސީސީގެ މި ކޮންނަ ބޯޓަކީ 50 މީޓަރު އަޑިން ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި 90 މީޓަރު ހުންނައިރު، މި ބޯޓަށް އެއްފަހަރާ 3700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބަރުކުރެވެއެވެ. މިއީ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ޒަމާނީ އުޅަނދުތަކުގެ ވެސް ސްޕެސިފިކޭޝަންއެވެ.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީގެ އަތުގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެސެޓަކީވެސް ޒަމާނީ ކޮންނަ ބޯޓް މަހާޖައްރާފެވެ. އެ އުޅަނދު އެމްޓީސީސީގެ މިލްކިއްޔާތަށް ގެންނަން 36 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

މި ސަބަބާހުރެ މަހާޖައްރާފަކީ ނުއުފުލޭވަރުގެ ބުރައެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން މީގެ ކުރީން ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކައިރިވުމާއެކު، މަހާޖައްރާފުގެ ބޭނުން ކުރަން ފަށައި، ބުރައެއް ކަމަށް ބުނި އުޅަނދު ޖަވާހިރަކަށް ވެފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. މަހާޖައްރާފު އެރަށެއްގެ ކައިރީގައި ބަނދަރުކޮށްލުމަކީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވާ ކަމަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ރ.ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް މަހާޖައްރާފު ވަނީ އެރަށުގައި ބަނދަރުކޮށްފައެވެ. މިކަން ފާހަގަކުރުމަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަހާޖައްރާފަށް ޚާއްޞަ ވެދުމެއް އަރުވައި، ދޯނި ބުރެއްވެސް ބާއްވައިފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޚަލީލު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މަހާޖައްރާފަކީ ބުރައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ވެރީންގެ ރާގު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަހާޖައްރާފަކީ އިންތިޚާބަށް ވޯޓު ހޯދާނެ ޖަވާހިރަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުން މިކަން ދަންނާނެއެވެ" ޚަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

އެކަނި މަހާޖައްރާފްތޯ؟ ކޮތަރުކޮށި. އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕޓާ ދަރަނި ދަންތުރަ ބްރިޖު ތަނަކަށް ނުވޭތޯ!

ކަލޯ ލިޔެބަލަ އެސަރުކާރުންކާލި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ގެ އަދަދުތައް. ނޫހުގައި ލިޔެބަލަ ދެފަޜާތް. ނުކެރެންޏާ ނޫސްނެރުން ހުއްޓާލަބަލަ

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު