ADS BY PIZZA KITCHEN

މާފަރާ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއާއި ދެމެދުގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

- 3 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ނ.މާފަރާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްއްމަދު މިޙާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިޙާދު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީ އާއި މާފަރަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ނުހަނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުރި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިހާދު ވިދާޅުވީ، ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"މާފަރަށް ސީދާ ޑައިރެކްޓު ފުލައިޓް ޖެއްސުމާއެކު މާފަރު ހިމެނޭ ހަތަރު އަތޮޅުގެ އެންމެ ދުރުމިނަށްވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއިރެއްހާ ތެރޭގައި ސްޕީޑް ބޯޓުން ގެސްޓުން ގެންދެވޭނެ.އެހެންކަމުން މިފުރުސަތު ގެސްޓު ހައުސްތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވާނެ"މިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަރު އެއާރޕޯޓު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިހާދު ވިދާޅުވީ، އެމަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު