ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރީފްސައިޑްގެ "މަރުޙާބާ ރަމަޟާން 2021" ޕްރޮމޯޝަންގައި އައިވާ ޓީވީ ގަތުމަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް!

- 3 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ރީފްސައިޑް ކުންފުނީގެ ރީފްސައިޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު އައިވާ ބްރޭންޑްގެ ޓީވީތައް ހެޔޮއަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެގޮތުން ރީފްސައިޑްގެ "މަރުޙަބާ ރަމަޟާން 2021" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އައިވާގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޅު ޓީވީތައް ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކަމުންދާއިރު، ބައްލަވައިގަންނަ ކޮންމެ ޓީވީއަކާ އެކު ހިލޭ އިނާމެއްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ގޫގްލް ޕްލޭ، ނެޓްފްލިކްސް އަދި ޔޫޓިއުބް ސަޕޯޓްކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ޓީވީތައް ރީފްސައިޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން ދަނީ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ވިއްކަމުންނެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ޓީވީއަކާ އެކު ދެ އަހަރުގެ ވޮރެންޓީއެއް ލިބިގެންދާއިރު، މިއީ ސްމާޓް 4ކޭ ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީތަކެކެވެ.

ރީފްސައިޑުން ވިއްކަމުންދާ އައިވާ ބްރޭންޑްގެ ބައެއް ޓީވީތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަލާލާއިރު، 55 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ވިއްކަމުންދަނީ 7990 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 50 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ވިއްކަމުންދަނީ 6990 ރުފިޔާއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރީފްސައިޑް ލައިފްސްޓައިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައިވާ ބައެއް ޕޯސްޓްތައް ޝެއަރކޮށްގެން އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރީފްސައިޑުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ޓީވީ ބައްލަވައި ގަތުމަށް އެތަނުގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޓީވީއާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް  7731204 މެދުވެރިކޮށް ވައިބަރއިން ހޯދޭނެއެވެ. 


ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު