ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެޕްރީލްމަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުމްބާއީއާ މާފަރާއި ދެމެދު މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތައް ފަށަނީ

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަންނަ އެޕްރީލްމަހުގެ 13ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއިން ރާއްޖޭގެ ނ.މާފަރާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން"އިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މި ފްލައިޓްތައް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އަންގާރަ، ހުކުރު އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގައެވެ. އެގޮތުން މި ފްލައިޓްތައް މުމްބާއީއިން ފުރައިގެން މާފަރުގައި ޖެއްސުމަށްފަހު، މާލޭގައިވެސް ޖައްސާނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި މޯލްޑިވިއަންއިން ބޭނުންކުރާނީ އެއަރބަސްގެ މަތިންދާބޯޓެކެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ދަތުރުތަކުގައި އިކޮނޮމީ އަދި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ ސީޓްތަކެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓް މާލެ، ނިއުދިއްލީ އަދި މުމްބާއީއިން ގަނެވޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ޓިކެޓްގެ އަގުތައް ޖަހާަލިނަަމަ ކިހާ ރަނގަޅު.

ހަބަރު