ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑރ.މުޢިއްޒަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވި ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވުނު ޑރ.މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ. 

އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި މުޢިއްޒު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އިން ވަނީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ގިނަ ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޑރ.މުއިއްޒުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު