ADS BY PIZZA KITCHEN

ކ. އަތޮޅު ރައީސްކަން ނިމާލްއަށް!

- 3 weeks ago 0 - ޝަފްރާޒް އހ

އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އަޙްމަދު ނިމާލު ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ނިމާލް މި މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިމާލް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށްވުރެން 293 ވޯޓު ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ.

ނިމާލު "ވޮއިސް" އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވަނީ އޭނާއަށް ވޯޓު ދެއްވި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި، އިއްޔެގެ ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެރިވި ކ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު