ADS BY PROSSIMO

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މެންދުރުފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

- 3 weeks ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މެންދުރުފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ.

-ތަފުސީލު އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
3 ކޮމެންޓް

އިބްރަތެއް ހާސިލް ކޮއް މި ދިނީ މީހުންނާމެދު ބޭއަދަބީ ބަހުރުވަ ގެންގުޅޭމީހުންނައް

ބަޓް ވައި. ގައުމު ހިންގަން ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރީ އިބްރާހިމް ޞާލިހު އާ. އިބްރާހިމް ޞާލިހު ރައްޔިތުންނަ ބައްދަލުކުރަން އެންމެ ރަގަޅީ މިފަދަ މުނާސަބަތުގަ.

ހަބަރު