ADS BY PROSSIMO

ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަނެ އެކަން ކުރާނަން: ލަތީފް

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ޙަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިވާއިރު އެކަމަށްް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ލަތީފު ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުނު ދާއިރާތަކުގައި އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަނެ، އެ މަސައްކަތް އެޕާޓީން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުލިބުނު ދާއިރާތަކުގައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަނެ އެމަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރާނަން." ޙަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް މާލެއިން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވި ސަބަބު ބަލާނެ ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޑރ.މުޢިއްޒު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ. މުޢިއްޒުގެ އިތުރުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރުއާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލެއްވި އަލްޙާން ފަޙުމީއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު