ADS BY PROSSIMO

ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގައި ނިސްބަތުން ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލި، މިއީ މުޢިއްޒުއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް: ރުކުމާ

- 3 weeks ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

މިދިޔަ ހިނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަކީ، ނިސްބަތުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ވޯޓުލީ އިންތިޚާބު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، އެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވައި، ކެމްޕެއިން ކޮށްދެއްވި ރުކުމާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީން، މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 21،000 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން، 12،447 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް ކަމަށެވެ.

އެއީ ވޯޓު ލީ މީހުންގެ 61.82 އިންސައްތައެވެ. މިއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރުކުމާ ވަނީ ޑރ.މުޢިއްޒުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފައެވެ.

މީގެ ކުރީން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ބަލާއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި 19،000 މީހުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޑރ.މުޢިއްޒުއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރުއެވެ. އަނަސްއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 7،413 ވޯޓެވެ. އެއީ 36.82 އިންސައްތައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ފިކުރުގަ ތިބެ ބަލިވަން ބޭނުން ނުވާތީ ވޯޓްލާނެ . މާނައަކީ މިއަދު އެމްޑީޕީ ފިކުރެއް ނެތޭ . އެންމެ 7413މީހުން ވޯޓްލާން ނިކުތީމަ އެމްޑީޕީގެ ލޯބި ހުރީ އެއަދަދަށް . ރައިސްސޯލިހުއަށް ވެރިކަން ހޯދަން ބަޔަކުވޯޓްލާން ނިކުމެ ވޯޓް ލީކަމާމެދު ވެސް ޝައްކު .

ހަބަރު