ADS BY PIZZA KITCHEN

ތ.މަޑިފުށި މޮނިޓަރިންއަށް!

- 2 months ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ކޯވިޑް-19އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ތ. މަޑިފުއްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތ. މަޑިފުށިން ވޭމަންޑޫއަށް ދަތުރުކުރި މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ގިނަވެ، ވޭމަންޑޫ ކްލަސްޓަރގެ ތެރެއިން، އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، ތ. ކިނބިދޫވެސް ވަނީ އެޗްޕީއޭއިން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިނބިދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނުނީ އެރަށު ހަތަރު މީހެއްގެ ކިބަިއގައި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން، ނެގި ސާމްޕަލްތަކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުންނެެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު