ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އިލެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިންމި ނަމަވެސް އިތުރު ދެރަށެއްގެ ވޯޓު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރަން ފެށީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން ވޯޓުލާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރަންޖެހެ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 67 އިންސައްތަ މީހުން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީންނެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ ތިން ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރުކަމާއި 11 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީގެ އިތުރުން ހަތް އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު