ADS BY INTERNATIONAL AID

ގދ.ތިނަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންއަށް

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގދ.ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ތިން ކޭހެއް ފެނި ރަށް އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޑރ.އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ނެގުނު ރިލީސް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ދެ ސާމްޕަލްއެއް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގައި ފާހަގަވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓެއްގެ ސާމްޕަލެއް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް ތިނަދޫއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މާސްކު އެޅުމަށާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިމެންދެން އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު