ADS BY INTERNATIONAL AID

އިންޑިއާ މީހުން ނައިނަމަ، ދިވެހީންގެ އަނގަޔާއި އަތާ ދިމާ ނުވީސް: ޖެނިފާ

- 1 week ago 6 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ދިވެހީންގެ އަނގަޔާއި އަތާ ދިމާވަނީ އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެއަށް އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެކަމަނާ އަކީ ޕޯސްޓް އޮފީހުގެވެސް ބޯޑު މެންބަރެކެވެ.

އަަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެޤައުމަށް ދަތުރުތައް ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރުވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާތީ، ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެ އައުން ނުހުއްޓުވާތީ، އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި، މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ރީޓްވީޓް ކުރައްވައި ޖެނިފާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެއަށް ނައިނަމަ، ގިނަ ބަޔަކު ތިބޭނީ ކުރާނެ މަސައްކަތެއްވެސް ނެތި، ގޭގައި ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނޫންނަމަ (އިންޑިއާ މީހުން ނައިނަމަ) ގިނަ މީހުން އަދުވެސް ތިބޭނީ، ގޭގައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް، އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް ނެތިގެން" ޖެނިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖެނިފާގެ މި ޓްވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރި މީހުން ވަނީ ޓްވީޓުގައި އޭނާ ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ބަސްމަގު ހަޑިކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ފާޑުކިޔައިފައެވެ. އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޑީއެމްޑީ އުފާ ކުރައްވާއިރު، އެޤައުމުގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ރާއްޖެ އަންނަނީ ހިލޭ ކަމަށްވެސް ޓްވީޓަށް ކޮމެންޓް ކުރި މީހަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާ މީހުން ނައިނަމަ، ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބުނީސް ކަމަށް ޖެނިފާ ވިދާޅުވިއިރު، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، ގޭގައި ތިބިކަން ޖެނިފާއަށް އެނގިނުލައްވަނީތޯވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. 

0%

50%

50%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

ހަމަ ސީދާ ކޮޕީއެއް

ޖެނިފާގެ އަގަފެޅުއްވީ އިންޑިޔާމީހުންތޯ

އަނގައާ އަތާ ދިމާކުރަށްވާނީ ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ބަރަކާތުން އިންޑިއާ މީހުންނަޔަސް ކޮންމެކަމެއްވެސް ނިންމަވާނީ ﷲ އިންޑިއާއެއްނޫން ވަރަށްސާފް އިނގޭތޯ

ޖެނިފާގެ އަޙުލާގީ ފެންވަރު ވަރައް ރަނގަޅައް މިޓުއިޓް އިން އެނގިއްޖެ ބަސްމަގު ވަރައް ރީތި މިފެންވަރިގެ މީހުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ތަންތަނުގެ މަތީ މަގާމްތައް ދޭން.

ހަބަރު