ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖަރުމަނުން އިންޑިއާއަށް އެހީވަނީ: އޮކްސިޖަންއާއި އެހެން ބައެއް މެޑިކަލް ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭނެ

- 3 months ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

އިންޑިއާއަށް އޮކްސިޖަންއާއި، ބޭސްފަރުވާގެ އެހެން ސާމާނު ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުވިލާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ހަލުވިކަމާއިއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އޮކްސިޖަން ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ، ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން ވަނީ ދަތި ކަމަކަށް ވެފައެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހެއިކޯ މާސް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އެޤައުމު އޮތީ އިންޑިއާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިންޑިއާއަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގައި ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ތިންލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، އޮކްސިޖަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އަންނަނީ ބަލި މީހުންނާއި ހަވާލުވެވެން ނެތްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑްގެ މިއުޓޭޝަންއިން ސަލާމަތްވުމަށް، ގިނަ ޤައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޖަރުމަނުން ވަނީ އެޤައުމު "ވޯނިން ލިސްޓަށް" ލައިފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިންޑިއާއިން ޖަރުމަނަށް މީހުންނަށް އެތެރެވެވޭނީ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ޓެސްޓަކާއިއެކުގައެވެ. އަދި ޓެސްޓު ހެދިނަމަވެސް، 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު