ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އުކުޅަސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އއ. އުކުޅަސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ އުކުޅަސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރަށްތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.އެގޮތުން ކޮވިޑް ނަންބަރުތައް މިފަހަކަށް އައިސް މަތިވަމުންދާއިރު އިއްޔެ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ 328 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 127 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު