ADS BY INTERNATIONAL AID

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: މެޗް ޑޭ 1 ވަރަށްވެސް ފޯރިގަދަ!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އަދި ހުޅުމާލެ ޔޫތު މޫވްމެންޓްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021" މުބާރާތް ރޭވަނީ ފަށާފައެވެ.

ADS BY EHEE

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޗް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭ މި މުބާރާތް ފެށި ފޯރިގަދަ މެޗްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ބްރަދާސް އޮފް ދަ ގްރާންޑޭ އެސްސީ އަދި ޓީމް އެންއެސް ރޯމާއެވެ. މި މެޗް 9-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެންއެސް ރޯމާއެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކީ ހަތަރު ގޯލް ޖެހި މުހައްމަދު މައުރޫފެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗް ޑޭ 1ގައި ކުޅެވުނު އެހެން މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2. އެފްސީ ބަދަވީން 3-2 އެލީޓް އެސްސީ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކީ އެފްސީ ބަދަވީންގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހި މުހައްމަދު މިދުހަތެވެ.

3. ޓީއެންޓީ 2-2 ޑަ ރޯޔަލްސް. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކީ ޑަ ރޯޔަލްސްގެ ހަސަން ލަތީފެވެ.

4. އެލްއެފް ނިއު ޖެނެރޭޝަން 2-6 އެފްސީ ފައިގަތަޅަ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް މަ މެޗަކީ އެފްސީ ފައިގަތަޅާގެ ހުރިހާ ގޯލެއް ޖަހައިދިން މުހައްމަދު ޔަފާނެވެ.

5. ވަލޭރިއޯ އެފްސީ 4-3 މައިޑާ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކީ ވަލޭރިއޯއަށް ތިން ގޯލު ޖަހައިދިން ހުސާމް އިބްރާހީމެވެ.

6. ޑީޓީ ނެކްސްޓް ލެވެލް 5-1 ޔުނައިޓެޑް ރެޑްސް. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކީ ޑީޓީ ނެކްސްޓް ލެވެލްއަށް ގޯލެއް ޖަހައިދިން މުހައްމަދު ޖައިލަމެވެ.

މިރޭވެސް މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ރޭގަނޑު 9:30 އިން ފެށިގެން އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ 12 މެޗެއް މިރޭ އޮންނައިރު، މި މެޗްތައް މޯލްޑިވްސް ޔޫތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު