ADS BY PROSSIMO

މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ދެން ބަސް ކިޔާނީ ހުވަދު އަތޮޅު މީހުން: މުޣުނީ

- 1 week ago 5 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މާލޭގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ދެން ބަސް ކިޔާނީ އެދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އަޙްމަދު ނަރީޝް ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

މުޣުނީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމެއްގައި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު(ބޮންޑާ)އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާފަންނު މެދަށް މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ވާދަކުރެއްވުމުންވެސް، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ނިންމީ ނަރީޝް ހޮވުމަށް ކަމަށެވެ.

"މާލޭ މީހާ ކުރިމަތިލިޔޭ އެތަނަށް. މާލޭ މީހާ ކުރިމަތިލާފައި ހުއްޓާ މާލޭ މީހާއަށް ނުދިން. މާލޭ މީހުން ބުނީ ދެން ނަރީޝްއޭ އެތަނަށް ބަސް ކިޔާނީ. ހުވަދު އަތޮޅު މީހުން ދެން އެތަނަށް ބަސް ކިޔާނީ" މުޣުނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ނަރީޝްއާއި ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކީ އަޙްމަދު ރިޝްވާންއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ނަރީޝް ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދަވައިފައެވެ.

83%

0%

16%

ADS BY COCA COLA
5 ކޮމެންޓް

ނަރީސް އަކީ މިހާރު މާލެ މީހެއް. ޢޭނަ ތި މަޤާމަށް ވަރަށް ބަރާބަރު ވާނެ. ކެރޭނެ. ބަލަ ވެރި ކަމުގަވެސް ހުރީ މާލެ މީހެއް ނޫނެއްނު .ކޮބާތަ މައްސަލަ އަކީ. މާލެ އެއް އެތެރެ ވަރި އެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް . ތިއުޅެނީ ކަރާޓީ ތަޅަން ވެގެން. ފަނިގަޑެއް ކައްކާ ލެވޭތޯ. ނަރީސް ހޮވާފަ އެއޮތީ .އެނާ އަށް ވާނެ .ކެރޭނެ. ކުރާނެ. ޢިނގެ ކުރަން ހުރަސް އަޅާނެ ކަން ވެސް. ބަލަން މިތިބީ.

އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ބަސްކިޔަން ފައިނު ފިގުހު އިލުމުވެރިޔާ އޯކޭ

ހުވަދޫ މީހުން އެމީހުން ނޫންބަޔަކަށް ހެޔޮނޭދޭނެ. މިހާރު މިމީހުންގެ ބޮޑާކަންވެސް އިންތިހާޔަށް ގޮސްފި. އެހެންތާ ވާނީ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގަވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގަވެސް ހުރިހާ މަތީމަގާމުތަކެއް އެމީހުންނަށް ވިއްޔާ. މާލޭ މީހުންނަށް އޮތީ ވެރިކަން ގެންނަން ވޯޓުލުން.

މާލޭ މީހުން ވޯޓު ދިނީ ޕީޕީއެމް މީހެއް ވީމަ

ހަބަރު