ADS BY PROSSIMO

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: މެޗް ޑޭ 3

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު އަދި ހުޅުމާލެ ޔޫތު މޫވްމެންޓްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021" މެޗް ޑޭ 3 ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޗް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭ މި މުބާރާތް ފެށި ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޓީވައިޕީ އަދި ޑީއެލް ސްޕޯޓްސް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗު ޑޭ 3 ގައި ކުޅެވުނު އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2. ފިނޭ އެސްސީ 2-1ޑީ ގޯޅި

3. ފަސްތަރި އެފްސީ 2-3 އެޓްލާންޓިކް މަންކީސް

4. ޓީމް ނިލަންދޫ 3-3 ފަސްގަނޑު އެފްސީ

5. ޕޮލިސް ކްލަބް 5-1 އެފްސީ ބަދަވީން

މިރޭވެސް މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ޓާފްގައި ރޭގަނޑު 9:30 އިން ފެށިގެން އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ 6 މެޗެއް މިރޭ އޮންނައިރު، މި މެޗުތައް މޯލްޑިވްސް ޔޫތުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު