ADS BY PROSSIMO

ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި

- 3 days ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެޗްއީއޯސީއިން ބުނާ ގޮތުގައި، މިފިޔަވަޅު އަޅާނީ މެއި މަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ކޮވިޑް ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ބަލީގެ ކޭސްތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.  

0%

50%

50%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު