ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބިލް ގޭޓްސްއާއި މެލިންޑާގެ 27 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

- 2 months ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މެލިންޑާގެ 27 އަހަރުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދެމީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މިގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ރޭ އެދެމީހުންގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައެވެ. ބިލްގޭޓްސްއާއި މެލިންޑާގެ ކައިވެންޏަށް 3 ކުދިން ލިބިފައިވާއިރު އެޢާއިލާއިން ގުޅިގެން އަންނަނީ ބިލްގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަން ހިންގަމުންނެވެ.

27 އަހަރުވީ ދިގު ކައިވެންޏަށް ނިމުން ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ކުރި ޓްވީޓުގައި ވަނީ، އެއީ ވަަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އެދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް ރަނގަޅު ތިން ދަރިން ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މުޅި ޢާއިލާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ފައުންޑޭޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދާކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެެވެ.

ދެމީހުންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނުނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށްވެސް ޓްވީޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޯބްސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި ބިލް ގޭޓްސްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 124 ބިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުއްޓެވެ.

33%

33%

33%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު