ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދެނީ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިއުނިޒޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަޙުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑރ.ފައިސަލް މިހެން ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑައިޓީޝަން އާޝިއާ އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އެއަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

އާޝިއާ ވިދާޅުވީ މާބަނޑުމީހުންނަށް ވެކްސިން ނުޖެހުމަކީ އިތުރަށް ބިރު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޝިއާ ބުނީ އޭނާ އިނީ ބަލިވެ ކަމަށާއި މިހާލަތުގައި ކުޑަ ދެކުދިން ގޮވައިގެން އުޅޭއިރު އެކުދިން ވެސް ބައްޔަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޑޜ.ފައިސަލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުންވަނީ އެޑްމިޓް ކުރެވި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ދެނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުން ކަމަށްވާއިރު، ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 5،800 ޑޯޒެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ އެމްއާރުއެންއޭ ބާވަތުގެ ވެކްސިނެކެވެ. މި ވެކްސިން ހަށިގަނޑަށް ޖެހުމުން އެމްއާރުއެންއޭ ކިޔާ ބޮޑީ ޖެނެޓިކް މެޓީރިއަލެއް ހަށިގަނޑަށް ތަޢާރަފުކޮށްދޭނެއެވެ. މީގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން އުފެއްދުމުގެ އިންސްޓްރަކްޝަންތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މި ޕްރޮޓީންތަކުގެ ރައްދުގައި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢުތައް އެކްޓިވޭޓްވެގެންދެއެވެ.

މި ވެކްސިނަކީ ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓާ ގެންގުޅެން ޖެހޭ ވެކްސިނެކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު