ADS BY VOICE EURO COVERAGE

މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމާއި މެދު އަދި ގޮތެެއް ނުނިންމަން: މަބްރޫކް

- 1 month ago 1 - ފަހީމް

މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމާއި މެދު އަދި ގޮތެެއް ނުނިންމާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މީޑިޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މަބުރޫކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަންގެ ޗެއަރ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ. ޑރ.ފައިސަލް މިހެން ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑައިޓީޝަން އާޝިއާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އެއަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 5،800 ޑޯޒެވެ. އެހެންކަމުން މިވެކްސިން ދެމުންދަނީ އެޕޮއިންޓް އުޞޫލުންނެވެ.

ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ އެމްއާރުއެންއޭ ބާވަތުގެ ވެކްސިނެކެވެ. މި ވެކްސިން ހަށިގަނޑަށް ޖެހުމުން އެމްއާރުއެންއޭ ކިޔާ ބޮޑީ ޖެނެޓިކް މެޓީރިއަލެއް ހަށިގަނޑަށް ތަޢާރަފުކޮށްދޭނެއެވެ. މީގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސްޕައިކް ޕްރޮޓީން އުފެއްދުމުގެ އިންސްޓްރަކްޝަންތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މި ޕްރޮޓީންތަކުގެ ރައްދުގައި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢުތައް އެކްޓިވޭޓްވެގެންދެއެވެ.

މި ވެކްސިނަކީ ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓާ ގެންގުޅެން ޖެހޭ ވެކްސިނެކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސިޒޭރިއަން ހެދިތާ ދެމަސްނުވާ ކިރުމައިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ނުދޭތޯ؟

ހަބަރު