ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ޤައުމާއި މުޚާޠަބުކުރައްވަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޤައުމާއި މުޚާޠަބުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބުރޫކް ޢަޒީޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޓީވީތައް މެދުވެރިކޮށް ރައީސް ޞާލިޙު ޤައުމާއި މުޚާތަބްކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ.


0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު