ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް މިރޭ

- 3 weeks ago 0

ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ 12:00 ގައި ކުޅެވޭނެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިމެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިންގެ ވިލާރެއާލް އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޔުނައިޓެޑް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ ރޯމާ ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި ވިލާރެއާލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާސެނަލް ބަލިކޮށްފައެވެ.

މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅެވޭނީ ޕޮލެންޑްގައެވެ. އަދި މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް 9500 މީހުންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ އެވެ. އެޓީމު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ އިންޓަރމިލާން ބަލިކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު