ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މިރޭ: ސިޓީއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަށި ހޯދި ދާނެބާ؟

- 3 weeks ago 0

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯގައި މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ކުޅެވޭނެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެކުލަބު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ އެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސިޓީ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ސެމީފައިނަލްގައި ފުރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި ޗެލްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ސެމީފައިނަލްގައި ސްޕެއިންގެ ރެއާލްމެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި ޗެލްސީ ކުޅޭ މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މިތިންފަހަރުގެ ތެރެއިން ޗެލްސީއަށް މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ އެއްފަހަރުއެވެ.

މިސީޒަންގައި ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ 3 ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗު ސިޓީ ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް ފަހުން ކުޅެވުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޗެލްސީއެވެ.

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށްހުރެ 2009 އަދި 2011 ގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރިފަހުން އަދި މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްއަށް އެއްވެސް ފަހަރަކު މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިރޭގެ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް 16،500 ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު