ADS BY PIZZA KITCHEN

އަލިފުށީގައި 40 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައި، ރަށަށް ހަމަހިމޭންކަން

- 3 weeks ago 1 - ފަހީމް

އަލިފުށީގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރި އެބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އަލިފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، އެރަށުން އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 12 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވިއެވެ. އަދި މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

ޕޮޒިޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް އެރިއިރު އެރަށުގެ ގިނަ ގެތަކެއް މިހާރުވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ކަރަންޓީނު ނުކުރާ ގެތަކުން ވެސް އާންމުކޮށް މީހުން ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅޭތީ ރަށު ތެރެ އޮންނަނީ ވަރަށް ހިމޭންކޮށް ކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެރަށުން ބަލިވި މީހުންގެ ހާލު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅެވެ. އަދި ޙާލަތު ގޯސްވެގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެއް ނުދެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ، ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހައިގެން ކަރަންޓީން ނުވެ އެރަށަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. 

66%

22%

11%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

2 ޑޯޒް ޖެހިމީހާ ޕޮޒޓިވްވިބާ؟

ހަބަރު