ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެއްކި ރަތްކާޑައި ގުޅިގެން ރޮނާލްޑޯއައި އިތުރަށް ގާތްވި: ރޫނީ

- 2 weeks ago 0 - އަމީން

2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް އަދި ޕޯޗުގަލް ވާދަކުރި މެޗުގައި ރޫނީއަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑައި ގުޅިގެން އޭރު ކުލަބު ފެންވަރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އެކުގައި ކުޅުނު ރޮނާލްޑޯ އާމެދު އެއްވެސް ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ވީހާވެސް ކަމަކީ ދެމީހުން އިތުރަށް ގާތްވުން ކަމަށް ރޫނީ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ސަންޑޭ ޓައިމްސްގައި ރޫނީ ބުނީ އެ މެޗު ކުރިއަށް ދިޔައީ ފުދޭވަރަކަށް 'އޯކޭ' ކޮށް ކަމަށާއި ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީ ކޮޅު ރެފްރީ އޭނާއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް ނުދިނުމުން ދެވުނު ރިއެކްޝަނުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އެ ރަތް ކާޑު ކަމަށެވެ.

ކުރެވުނު ފައުލަކާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމަށް ރޮނާލްޑޯ ރެފްރީ ކައިރި ބުނި ކަމަށާއި އެއީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯގެ މަޤާމުގައި އޭނާ ހުރި ނަމަވެސް އެދުވަހު އޭނާވެސް ކަންތައް ކުރާނީ ހަމަ އެހެން ކަމަށްވެސް ރޫނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރަތް ކާޑަކީ އޭނާ އަށް ލިބެން ޙައްޤު ރަތް ކާޑެއްކަން ގަބޫލުކުރާކަމަށާއި ދަނޑުން ފައިބައިގެން ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށް ގޮސް އިން އިރު ވިސްނެމުން ދިޔައި މެޗަށް ފަހު ވާނެ ގޮތަކާމެދުގައި ކަމަށްވެސް ރޫނީ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ބޮލަށް އައިހާވެސް އެއްޗަކީ ''އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ނަމަވެސް ސެމީ އަދި ފައިނަލުގައި ކުޅެވޭނެ ފުރުޞަތު އޮތީ ގެއްލިފަ. އިންގްލެންޑް ބަލިވެއްޖެނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އަހަރެން'' ކަމަށް ރޫނީ އިތުރަށް ހާމަކުރިއެވެ.

އެ މެޗުގައި އޭނާއަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑަކީ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ދިމާވި އެންމެ ހިތް ނުތަނަވަސް ކުރުވަނިވި ތަޖުރިބާ ކަމަށްވެސް ރޫނީ ބުނެފައިވެއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ރޫނީ އަދި ރޮނާލްޑޯ އެކުގައި ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މި ދެކުޅުންތެރިންނަކީ ފުޓްބޯޅަ ދުނިޔެދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް 'ޑުއޯ' ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. 

83%

16%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު