ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ދެ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެ ފައިނު މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

- 2 weeks ago 0 - ފަހީމް

ރ. ފައިނުން ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓްކުރި 2 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ފައިނުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ 2 ފަރާތަކީ، ޓްރެވެލް ހިސްޓްރީ އޮތް ބައެއް ނޫނެވެ. އަދި މި 2 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ފައިނު މިހާރު ވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެވެ.

ފައިނު މޮނިޓަރިންއަށް ލުމާއި ގުޅިގެން، ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު ދެއްވި ޚާއްޞަ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ފައިނުގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއް މިހާރުވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު