ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބްރެޒިލް މޮޅުވިއިރު އާޖެންޓީނާ އެއްވަރުވެއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައްރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު ޕެރަގުއޭ އާއި ވާދަކޮށް ބްރެޒިލް މޮޅުވިއިރު އާޖެންޓީނާ އާއި ކޮލަމްބިއާ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕެރަގުއޭ އަތުން ބްރެޒިލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަަދި ކޮލަމްބިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި މޮޅާއެކު ބްރެޒިލް އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 6 މެޗުން ލިބުނު 18 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި ވިއްދާފައި އޮތީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 12 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އާޖެންޓީނާ އެއްވަރުވި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް ނެގިއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ ކާމިޔާބުކުރި އިރު ދެވަނަ ލަނޑު 8 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ޑެނިއަލް ޕަރެޑެސް އެވެ.

ކޮލަމްބިއާ އިން އެއްވަރުކުރި ލަނޑުތައް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގަައެވެ. އެގޮތުން 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލުއިސް މުރިއެލް ކޮލަމްބިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހިއިރު ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ރެފްރީ ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިގުއެލް ބޯޖާ އެވެ.

ބްރެޒިލް މޮޅުވި މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ނޭމާ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގައި ނޭމާގެ އެހީއާއެކު ބްރެޒިލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ލޫކަސް ޕަކޭޓާ އެވެ.

66%

33%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު