ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެތައް ގުރުބާނީއަކާއެކު ގެނައި ސަރުކާރު މިދާގޮތުން ހިތަށް އަސަރު ކުރޭ: ދިޔާނާ

- 1 week ago 2 - ފަހީމް

އެތައް ގުރުބާނީއަކާއެކު ގެނައި މި ސަރުކާރު މި ދާގޮތުން، ހިތަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ދިޔާނާ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކުރި ޚަބަރު ޓްވީޓު ކުރައްވަމުން ދިޔާނާ ވިދާޅުވީ، ސަސްޕެންޑްކޮށް އަނެއްކާ ތަކުރާރުކޮށް ސަސްޕެންޑް އުވާލާތީ، މިއީ، ކޮން މަދަރުސާއެއްގެ އިދާރާއެއްގެ ބާވައޭ ހިތަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހެޔޮ ބަދަލަކަށް އެދި އެތައްބައެއްގެ އެތައް ގުރުބާނީއަކުން ގެނައި ސަރުކާރު މި ދާގޮތް، ފެނުނީމާ ހިތަށް ކުރަނީ އަމަށަކު އަސަރެއް ނޫންކަމަށް ދިޔާނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިޔާނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، މަޚްލޫފަށް ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިފައިވާ ވަނިކޮށެވެ.

އޭސީސީން މިގޮތަށް އެދުމުން، މަޚްލޫފް މިހާރު ވަނީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، މީގެ ކުރިންވެސް ހަމަ މި މައްސަލާގައި މަޚްލޫފު ވަނީ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ޢާޕްޖަސަ ކޮއިމެއި ޒިންދަގީމޭ އައޭ ޕޮރ ބޮހޮތް ބަންޖާ އޭ.ދި ދި ދި ދިޔާނާ ބަންޖާޢޭ. ޢޯނޯ ބޮހޮތް ބަންޖާއޭ. ޑަޔާނާ ބަންޖާއޭ.

ހުސް ދޮގު.ކޮން ގުރުބާނީއެއް.؟ އާނ....ދިޔާ އެއްޗެއް ބޯ ތަނެއްގަ ތިބެދާނެ.؟ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ.

ހަބަރު