ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ވައިނާލްޑަމް ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކޮށްފި

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ހިލޭ ޓްރާންސްފަރ އެއްގެ ދަށުން އިނގިރޭސި ކުލަބް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ޖޯޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަލް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ލިވަޕޫލަށް ވައިނަލްޑަމް ކުޅެދިން އެންމެ ފަހު މެޗަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ވައިނަލްޑަމް ހޯދުމަށް އެންމެ ކުރިން މަސައްކަތް ފެށީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއިންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ހުށައެޅި އަގަށްވުރެ ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އެއާއެކު ވައިނަލްޑަމް ނިންމީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވާށެވެ.

"ޕީއެސްޖީއަށް ސޮއިކުރުމަކީ އާ ޗެލެންޖެއް، އަހަރެން މި ގުޅެނީ މުޅި ޔޫރަޕުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސްކޮޑާ، މި ކުލަބުގައި އަހަރެންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާނަން" ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވައިނަލްޑަމް ބުންޏެވެ.

ޕީއެސްޖީ ޓީމާއި ރަސްމީކޮށް ގުޅޭނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ނިމުމުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ނެދަލޭންޑްސް ޓީމުގައި ވައިނަލްޑަމް އަކީ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ނެދަލޭންޑްސް ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 75 މެޗު ކުޅެ 22 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު