ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔޫކްރެއިންގެ ޖާރޒީ ބަދަލުކުރަން ޔުއެފާއިން އަންގައިފި

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯގައި ޔޫކްރެެއިން އިން ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީ ބަދަލުކުރަން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ޔުއެފާއިން އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިގޮތަަށް އަންގާފަައިވަނީ ޔޫކްރެެއިންގެ ޖާރޒީގައި ކްރައިމިއާ ސަރަޙައްދުގެ ޗާޓު ރަމްޒުވާގޮތަށް ހުރުމުންނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޝިޢާރުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއިން ރުޅިގަދަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކްރައިމިއާ އަކީ ޔޫކްރެއިން އަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދެކެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެ ބިން ފޭރިގަނެ އެއީ ރަޝިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައެވެ.

ޔުއެފާއިން އަންގާފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ޗާރޓު ރަމްޒުވާ ގޮތަށް ހުރުމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖާރޒީގައި " ގްލޯރީ ޓު ދަ ހީރޯޒް" ލިޔެފައިވާ ބައި އުނިކުރުމަށެވެ.

ގްލޯރީ ޓު ދަ ހީރޯޒް އަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ބުނެ އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ޔުއެފާއިން މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ މީގެކުރިން މި ޖާރޒީ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ. އެއާއެކު ޔޫކްރެއިން އިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ އާ ގޮތަކަށް ޖާރޒީ ފަރުމާކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫރޯގައި ޔޫކްރެއިން ހިމެނެނީ ގްރޫޕް ސީގައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އިތުރުން މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ނެދަލޭންޑްސް އާއި އޮސްޓްރިއާ އަދި ނޯތު މެސެޑޯނިއާ އެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު