ADS BY PIZZA KITCHEN

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ މަހާސިންތާ ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭ ގައުމީ މަހާސިންތާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ފެއްޓި މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން އަދި އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިންގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު ވާހަކަދެއްކޭނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މަހާސިންތާ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ، ދިވެހީންގެ މަދަނިއްޔަތާއި ދިވެހި ރަށްވެހިކަމުގެ އަގުހުރި ތަރިކައެއްކަމަށާއި އެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކޮށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ވެސް ކުރިއަރުވައިގެންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން ވަނީ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ފޮތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ދައްކާލުމުގެ މައުރަޒެއްވެސް ފައްޓާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު