ADS BY PIZZA KITCHEN

މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ކަނޑުމަތީ މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، ހާލު ދެރަވެފައިވަނީ، ގދ. ނަޑެއްލާ ބޭރުގައި މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުނު "ބޯދި" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ހުރި ދިވެއްސެކެވެ.

މި މީހާއަށް ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް ގދ. ތިނަދޫއަށް ގެންދިޔުމަަށް، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިހާރު ދަނީ ކުރިޔަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ، މިރޭ 10:15 ގައި ކަަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު