ADS BY OOREDOO

ބަލި އެނދުގައި އޮތުމަށްފަހު އެރިކްސަން އާންމުންގެ ތެރެއަށް

- 3 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯ 2020 ގައި ހިތް ހުއްޓިގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ޑެންމާކްގެ އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

ADS BY VOICE

ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފިންލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އެރިކްސަން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިފައިވަނީ ޖޫން 12 ގައެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލީ ޖޫން 18 ގައެވެ. އޭގެފަހުން އޭނާ އުޅުނީ އާންމުންނާއި ވަރަށް ދުރުންނެވެ.

ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު ވަގުތުން ފަރުވާ ފެށިއެވެ. ޑެންމާކްގެ ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމް ހިމޭންވެގެންދިޔަ އިރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. ހިތަށް ޝޮކް ފޮނުވާދޭ ޑިފިބްލިރޭޓަރ އެއްގެ އެހީގައި އެރިކްސަންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ޑެންމާކްގެ ހިތުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އެރިކްސަންގެ ހުއްދައާއެކު ހިތަށް ޑިވައިޒެއް ލައްވާފައެވެ. މިއީ ހިތުގެ ވިންދު އެއް ހަމައެއްގައި ބަހައްޓަައިދޭ ޑިވައިޒެކެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފެނިފައިވަނީ ކޮޕަންހޭގަން އާއި 60 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައިވާ ސަރަޙައްދަކުންނެވެ. އެއީ ކުއާޓާފައިނަލުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި ކުޅެން އޮތް ދުވަހުގައެވެ. އޭނާ ފެނުނީ އެވަގުތު އެތަނުގައި އިޝްތިހާރެއް ނަގަން އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި އުޅުނު ކުޑަކުއްޖާއާއެކު އެރިކްސަން ވަނީ ފޮޓޯއެއް ނަގާފައެވެ.

ޑެންމާކް ދަނީ މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި އާދަޔާޚިލާފު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ. އެ ޓީމު ވަނީ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު