ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮޕަ އެމެރިކާ: ޕެރޫ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ފައިނަލަށް

- 3 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީފައިނަލުގައި ޕެރޫ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ބްރެޒިލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ސެމީފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް އިން ޕެރޫ ބަލިކޮށްފައިވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ބޮޑުބައި ބްރެޒިލް އިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް ޕެރޫ އިން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފަައްދާފައެވެ.

މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ ފުރަތަަމަ ހާފުގައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާ ދިން ބޯޅައަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިިނީ ލޫކަސް ޕަކޭޓާ އެވެ. 

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ބްރެޒިލްގެ ހިތްގައިމު ޕާސިން ގޭމުން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި އެވެ. ހާއްސަކޮށް ނޭމާގެ މޮޅު ކުޅުން މި މެޗުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޕެރޫގެ ގޯލްކީޕަރު ޕެޑްރޯ ގެލީސީ ވަނީ މި މެޗުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ޕެރޫއަށް މި މެޗުގައި ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް ބްރެޒިލްގެ ކީޕަރަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ބްރެޒިލް އެވެ. މިފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް ބައްދަލުކުރާނީ ސެމީފައިނަލުގައި އާޖެންޓީނާ އާއި ކޮލަމްބިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ. ފައިނަލް ކުޅޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު