ADS BY OOREDOO

ރ. މީދޫން މިއަދުވެސް 7 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، އެކްޓިވްކޭސްގެ އަދަދު 33 އަށް!

- 3 weeks ago 0 - ފަހީމް

ރ. މީދޫން މިއަދުވެސް އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެރަސުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު 7 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އަދި 35 މީހެއްގެ ސާމްޕަލްވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު 5 މީހަކާއި ފުލޫ 2 ސާމްޕަލްއެވެ.

ކޯވިޑަށް ނެގެޓިވްވި 35 ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު 26 ފަރާތަކާއި ރެންޑަމްކޮށް ސާމްޕަލް ނެގުނު 9 ފަރާތެކެވެ.

ޖުލައި 5 ގައި ނެގި 49 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިހާރު ނަތީޖާ ނުލިބި ވަނީ 7 ސާމްޕަލްއެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 7 މީހުންނާއިއެކު މީދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 33 އެވެ. އިއްޔެވެސް އެރަށުން 6 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ރ.މީދޫ ފޭސްބޫކްޕޭޖް

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު