ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް މަންދޫބުގެ ތަޢުރީފު

- 2 months ago 0 - ފަހީމް

މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން، ފުލުހުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ޢައްޔަންކުރެއްވި މިސްޓަރ އައްބާސް ފާއިޒް ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅޭ ތަހުގީގާއި ގުޅޭގޮތުން، އައްބާސް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެސެސްމަންޓުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު ރައީސް ޞާލިޙަށް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފުލުހުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަހުގީގު މިހާތަނަށް ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބުގެ ހައިސިއްޔަތުން މޭ 6 ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ތަހުގީގެއެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން އައްބާސް ފާއިޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި، އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވެންދެން ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަމާގުޅޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވައި، ތައްޔާރުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ރިޕޯޓެއް ވެސް ތައްޔާރުކުރައްވާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އައްބާސް ފާއިޒް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މޭ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު