ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޗައިނާގެ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ނަބާހާ ރަނގަޅު ވާދައެއް

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އޮލިމްޕިކްސްގައި ދުނިޔޭގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަންގެ ރޭންކިންގެ 9 އާއި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގް (ނަބާ) ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ ހީ ބިންޖިއާއޮ އަތުން ނަބާހާ ބަލިވެފައިވަނީ 6-21 އަދި 3-21 އިންނެވެ. އަވަސް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ނަބާހާ ވަނީ ރަނގަޅު ވާދައެއްކޮށްފައެވެ. ތަފާތަކަށް ފެނުނީ ޗައިނާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ހަލުވި ކުޅުމެވެ.

ނަބާ ދިޔައީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގައި ނުރައްކާ ކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާ ކުޅުންތެރިޔާ ދިޔައީ ނަބާ އަށް ހެދޭ ކޮންމެ ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ ސްކޯ ކުރަމުންނެވެ. މެޗުގެ އަވަސް ކުޅުމާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 20 ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި މެޗު ނިމުނެވެ.

އޮލިމްޕިކްސްގައި ނަބާހާ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އީރާންގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮރާޔާ އަގޭއީ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ މާދަމާ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ ހަތަރު އެތުލީޓުންނެވެ. އެއީ މުބާލާއި ނަބާހާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި، ފެތުންތެރިޔާ އައިޝަތު ސާޖިނާއެވެ. އޮލިމްޕިކްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލީ ފެތުންތެރިޔާ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހީމާއި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު