ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް ނިމި އެމްއޭސީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

- 1 month ago 2 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުު (ވީއައިއޭ)ގައި ތަރައްޤީކުރަން ފެށި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެެމްއޭސީއެލް)އާ އެތަން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެެ ޝިންހުއާ ސްޓޭޓް ނިއުސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގާ، އެޤައުމުގެ ބެއިޖިންް އާބަންް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުން ކުރިއަށް ގެންދިއަ އެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިހާރު ވަނީ އެމްއޭސީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މީގެ ކުރިންހާމަކޮށްފައއިވާ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ފަންގިފިލާ އަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިޓާމިނަލް ހަތަރު އޮޕަރޭޓަރަކަށް ހިންގޭނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި 7000 އަކަފޫޓުހުރެއެވެ. މި ޓާމިނަލް އަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންްވަރަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިިވާ ޓާމިނަލެކެވެ.

ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ޓާމިނަލް ހުޅުވަން ކުރިން ރޭވިފައި އޮތީ މެއި މަހުއެވެ. ނަމަވެސް ބީޔޫސީޖޭ އިން ބުނީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލަން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިން ރޭވިފައި އޮތް ގޮތައް މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން 55 މިލިއަން ޑޮލަރު (848 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން އުޅުނު މައްސަލަ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޮޑުވިއެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ދެއަހަރު ދުވަހަށް ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލްގެ ބޮޑު ބައެއް ދިނުމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ޢަދިވެސް ނިމެނީ ޔާމިނު ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ޢަދިވެސް ނިމެނީ ޔާމިނު ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ހަބަރު