ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 130 މީހުން!

- 4 weeks ago 0 - ފަހީމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު 130 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 130 މީހަކު ވަނީ އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 86 މީހަކާއި އޮޕަރޭޝަނުގައި އޮތް ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 08 މީހެކެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 79،419 އަށް އަރާފައިވާއިރު، މި ބައްޔަށް 13 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 77،506 އަރާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު