ADS BY COCA COLA

މާލޭގައި އަނިޔާވެެރިކޮށް ބުޅާތައް މަރާ މައްސަލަ ފުލުހަށް!

- 1 year ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ މަގުމަތިން އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައިވާ ބުޅާތައް ފެންނަ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިކަން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް ބުޅާ މަރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މިކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ފުލުހުން ސީރިއަސް މައްސަަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުމަތިން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައިވާ ބުޅާތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މި ފަދަ ބުޅާތަކުގެ ބޮލުގައި އެއްޗަކުން ގިނަފަހަރު ޖަހާފައިވާއިރު، ބުޅާތަކަށް ބަޔަކު ގަސްދުގައި ހަމަލާ ދެމުންދާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 625ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގައި ޖަނަވާރަކަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުކުރުމަކީ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. މި ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މަދުވެގެން ހަ ދުވަސް ނުވަތަ ގިނަވެގެން ތިންމަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

ބުޅާމެރުމައްވުރެ ހެއްވާކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ޖެނުއަރީ ހަރަދު 4000ރފ އޮފީސްތަކުގެ ކަރަނތުބިލްތައް...؟ މަގާތައްަންނަނީ ހިނިއ

ޢަހަހެންނަށް އުދަގު ކޮއްފިނަނަ މަރާނަން

ޢެމީހެއްގެ އޮޅު ބުލާ އެގެއެއްގައި ބާވާ އެހެންމީހުންނަށް އުދަގޫކުރަން ދޫކޮއްނުލާ

ޞައެއްފަހަރު ބުލަލުގެ އުދަގު ޖެހޭ ، އެސޮރުގެ ުދަގޫ ބޮދުވޭ ވީމޒަ ބުލާވެސް މަރަންޖެހެެ .

ބައެއްފަހަރު ބުޅަލަކީ އިނސާނުންނަށް އުދަގު ކުރާ އެއްޗެއް ވީމޒަ ބުލާވެސް މޜަން ޖެހޭ

އަނިވެރިކޮށް މަރައިގެން ނުވާނެ. އެކަމް ބުޅާ މަރަން އެބަޖެހޭ. ބުޅާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރި އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވޭ.

ހަބަރު