ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: ސްޕެއިންއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް، އިޓަލީ ވީ އެއްވަރު

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ސްވިޑަން އަތުން ސްޕެއިން 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެ އެ ޓީމު 28 އަހަރު ފަހަތަށް ސޮއްސާލައިފިއެވެ.

މިއީ 1993 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ މެޗަކުން ސްޕެއިން ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ސްވިޑަންގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ސްޕެއިން ވަނީ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފީލްޑަރ ކާލޮސް ސޮލެއާ އެވެ.

މި ލަނޑު ޖެހިތާ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސްވިޑަން އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލެކްސެންޑަރ އައިސާކް އެވެ. މެޗުން ސްވިޑަން މޮޅުވި ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ކްލައެސަން އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕު ބީގެ އެއްވަނަ ސްވިޑަން އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މި ގްރޫޕުގެ ދެވަަނައިގައި ސްޕެއިން އޮތީ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރޭ އެންމެފަހުގެ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ ވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. މި މެޗުގައި އިޓަލީގެ ލަނޑު ކާމިިޔާބުކޮށްދިނީ ފެޑެރިކޯ ކިއެސާ އެވެ. ބަލްގޭރިއާ އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ އެޓާނަސް އެވެ.

މި މެޗުން ނެރުނު ނަތީޖާއާއެކު އިޓަލީ ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެޗުތަކުގައި ޖެހިޖެހިގެން 35 މެޗުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޖަރުމަނު ވަނީ ލެޗެސްޓައިން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްފައެވެ. އަދި އިންގްލޭންޑް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ހަންގޭރީ 4-0 އިން ބަލިކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު