އިންޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ގޯއާ އަދި މަހަރާޝްތްރާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އިންޑިޔާއަށް ދާން އެހީވިން: އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ގޯއާ އަދި މަހަރާޝްތްރާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އިންޑިޔާއަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުން އެހީވިކަމަށް ބުނެފިއެވެ.އިންޑިޔާގެ ނޫހެއްކަމަށްވާ "ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިޔާ"ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިގޯގެ ފްލައި...

0 3 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU