އެމްނެސްޓީ އިންޑިއާގެ ހަރަކާތްތައް ފިއްތުންތަކާ ހެދި ހުއްޓާލައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލުން އިންޑިއާގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފިއެވެ.އެމްނެސްޓީ އިންޑިއާއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާގެ އެންފޯސްމެންޓް ޑިރެކްޓްރޭޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަކާއި ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތު...

0 1 month ago