އިންޑިއާ

''އިންޑިއާއިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ''

އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިލޭ އހީގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަހާފައިވާއިރު، އެފައިސާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދ...

1 4 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU