އިންޑިއާ

ޒިނޭއަކީ ކުށެއް ނޫންކަމުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ކައިވެނިނުކޮށް ހިންގާ ޖިންސީ ގުޅުންތައް ނުވަތަ ޒިނޭއަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ނޫންކަމުގައި އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އިންޑީއާގެ ޕީނަލް ކޯޑުގެ ސެކްޝަން 497 ގެދަށުން ޒިނޭ ކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވިދާނެއެވެ. މި ސެކްޝަނުގައި ބަޔާންކު...

4 1 year ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU